artikel ur tidskriften anarkism, tema organisering, publicerad 2007