dear art world: #metoo in the swedish art community / status project 2019 - in English

livet i 2.5 dimensioner / life in 2.5 dimensions / paletten Art Journal 2019 - with English translation

kära konstvärlden / brand 2018 - now with English translation & introduction

den performativa arbetaren / hjärnstorm 2017


feminism och vapen på export / ordfront magasin 2016 - with English translation


vad kan en konstnärlig grundutbildning vara i dag? / dialogen 2016


den skulpterade mannen / ordfront magasin 2016


corporate storytelling / ordfront magasin 2015


videon dödade fotoromanen / fotografisk tidskrift 2015

från fluktare till blottare / ordfront magasin 2014